Skip to content

Let’s Glow with 維他命C

Let’s Glow with 維他命C維他命C唔可以朝頭早用?點解搽維他命C會越搽越黑?維他命C唔可以同維他命B一齊用?敏感皮膚又用唔用得?眾所周知維他命C係晒名嘅美白成分。但係有人話朝頭早用維他命C唔單止唔會令皮膚變白,仲會令皮膚變得更黑? No No No。維他命C除咗美白,係早上使用仲有抗氧、抗光傷害、抗衰老嘅作用。係防曬嘅最佳拍檔。令皮膚變黑嘅係氧化咗嘅維他命C。維他命C氧化後會變成Erythrose,呢種物質唔單只會令皮膚變黑仲會加速皮膚老化。所以如果你用緊嘅維他命C變黃咗就唔好繼續用喇。要維他命C用得其所,發揮到佢嘅功效,配方成分必須配合可以循環維他命C嘅抗氧化物,例如穀胱甘肽,咁先至可以不斷recycle到新鮮有效嘅維他命C。除咗配合抗氧化物之外,亦可以選擇維他命C嘅衍生物,唔單止更高穩定性,而且唔需要儲存喺極低嘅酸鹼度,因此刺激性易較低,容易敏感嘅皮膚都用得。由於唔使低酸鹼度先至可以穩定到維他命C衍生物,所以可以同時配合維他命B產品一齊用㗎。有研究指出使用維他命C配合SPF30嘅防曬比起使用SPF50以上嘅防曬效果更佳。所以朝頭早加入維他命C精華就可以避免使用SPF50以上嘅防曬用品,減輕肌膚負擔。最後,維他命C嘅濃度唔係越高越好㗎。10-20%就已經可以發揮到佢嘅功效。過高濃度嘅維他命C會對皮膚構成刺激,容易誘發敏感問題。Glowbiotics 益生菌維他命C水漾亮肌精華以益生菌配合維他命C,有效阻截色素形成、合成、成熟及浮面4步。再加入穀胱甘肽不斷循環再生有效維他命C,全面提升維他命C精華效能。能夠達到減少皺紋、減淡色素沉澱問題及逆轉光傷害嘅功效。我哋亦摒棄傳統管滴式包裝,避免開封後加速氧化問題。不含香料、零黏笠感。暗瘡及敏感肌適用。 維他命C水漾亮肌精華無間斷循環維他命C 秒秒打造亮白飽滿肌

Let’s Glow with 維他命C

維他命C唔可以朝頭早用?
點解搽維他命C會越搽越黑?
維他命C唔可以同維他命B一齊用?
敏感皮膚又用唔用得?

眾所周知維他命C係晒名嘅美白成分。但係有人話朝頭早用維他命C唔單止唔會令皮膚變白,仲會令皮膚變得更黑? No No No。

維他命C除咗美白,係早上使用仲有抗氧、抗光傷害、抗衰老嘅作用。係防曬嘅最佳拍檔。令皮膚變黑嘅係氧化咗嘅維他命C。維他命C氧化後會變成Erythrose,呢種物質唔單只會令皮膚變黑仲會加速皮膚老化。所以如果你用緊嘅維他命C變黃咗就唔好繼續用喇。

要維他命C用得其所,發揮到佢嘅功效,配方成分必須配合可以循環維他命C嘅抗氧化物,例如穀胱甘肽,咁先至可以不斷recycle到新鮮有效嘅維他命C。

除咗配合抗氧化物之外,亦可以選擇維他命C嘅衍生物,唔單止更高穩定性,而且唔需要儲存喺極低嘅酸鹼度,因此刺激性易較低,容易敏感嘅皮膚都用得。由於唔使低酸鹼度先至可以穩定到維他命C衍生物,所以可以同時配合維他命B產品一齊用㗎。

有研究指出使用維他命C配合SPF30嘅防曬比起使用SPF50以上嘅防曬效果更佳。所以朝頭早加入維他命C精華就可以避免使用SPF50以上嘅防曬用品,減輕肌膚負擔。

最後,維他命C嘅濃度唔係越高越好㗎。10-20%就已經可以發揮到佢嘅功效。過高濃度嘅維他命C會對皮膚構成刺激,容易誘發敏感問題。

Glowbiotics 益生菌維他命C水漾亮肌精華以益生菌配合維他命C,有效阻截色素形成、合成、成熟及浮面4步。再加入穀胱甘肽不斷循環再生有效維他命C,全面提升維他命C精華效能。能夠達到減少皺紋、減淡色素沉澱問題及逆轉光傷害嘅功效。我哋亦摒棄傳統管滴式包裝,避免開封後加速氧化問題。不含香料、零黏笠感。暗瘡及敏感肌適用。

維他命C水漾亮肌精華
無間斷循環維他命C 秒秒打造亮白飽滿肌

Leave a comment

Your email address will not be published..

Cart

Your cart is currently empty.

Start Shopping

Select options