Skip to content

2021 倒數: 5大傷害皮膚嘅習慣丨第一位:任由角質油脂堆積

第一位:任由角質油脂堆積 屋企要定時打掃先乾乾淨淨住得舒服,皮膚都一樣㗎 !唔定時清理角質,死皮會積聚喺皮膚表面,堵塞毛孔。加上24小時不斷產生嘅油脂,就會好容易型成黑頭粉刺同暗瘡。簡直係美肌嘅頭號敵人啊! 以往好多人會用膠粒(microbead)或者顆粒磨砂膏,以物理磨砂嘅方式去除死皮。但係膠粒產對海洋生態造成好大嘅影響,美國喺2015年已經全面禁售含膠粒嘅護膚品。而其他物理性嘅磨砂去角質力其實只屬一般,而且對敏感皮膚會造成一定嘅負擔 所以好多人已經開始使用果酸去角質產品產品,每星期煥膚去角質。果酸產品當中以乳酸產品最為溫和,而且有最強嘅保濕作用。連最敏感嘅皮膚都啱用㗎。 Glowbiotics 王牌乳酸去角質產品你一定要試呀! 了解更多:https://bit.ly/3aVqcYB 益生菌乳酸透亮換膚液 5%乳酸:溫和去除角質死皮,低刺激性,仲有保濕作用 Superox-C: 有效刺激膠原蛋白及透明質酸製造,有助減淡細紋,使肌膚飽滿年輕杜鵑花酸衍生物:有效改善暗瘡及舒緩敏感皮膚 醫學實證使用8星期: 90%使用者認同膚質更加細滑 84%使用者認同色素減淡 每次用兩至三泵,足夠搽勻全面。一支已經夠用4個月!

第一位:任由角質油脂堆積
屋企要定時打掃先乾乾淨淨住得舒服,皮膚都一樣㗎 !唔定時清理角質,死皮會積聚喺皮膚表面,堵塞毛孔。加上24小時不斷產生嘅油脂,就會好容易型成黑頭粉刺同暗瘡。簡直係美肌嘅頭號敵人啊!
以往好多人會用膠粒(microbead)或者顆粒磨砂膏,以物理磨砂嘅方式去除死皮。但係膠粒產對海洋生態造成好大嘅影響,美國喺2015年已經全面禁售含膠粒嘅護膚品。而其他物理性嘅磨砂去角質力其實只屬一般,而且對敏感皮膚會造成一定嘅負擔
所以好多人已經開始使用果酸去角質產品產品,每星期煥膚去角質。果酸產品當中以乳酸產品最為溫和,而且有最強嘅保濕作用。連最敏感嘅皮膚都啱用㗎。
Glowbiotics 王牌乳酸去角質產品你一定要試呀!
了解更多:https://bit.ly/3aVqcYB
益生菌乳酸透亮換膚液
5%乳酸:溫和去除角質死皮,低刺激性,仲有保濕作用
Superox-C: 有效刺激膠原蛋白及透明質酸製造,有助減淡細紋,使肌膚飽滿年輕杜鵑花酸衍生物:有效改善暗瘡及舒緩敏感皮膚
醫學實證使用8星期:
90%使用者認同膚質更加細滑
84%使用者認同色素減淡
每次用兩至三泵,足夠搽勻全面。一支已經夠用4個月!
Leave a comment

Your email address will not be published..

Cart

Your cart is currently empty.

Start Shopping

Select options